Markeds-
kommunikasjon
som virker

Vet du hva du vil oppnå med dine idéer og hvem du vil snakke til? Da er du allerede langt på vei mot god synlighet på nett og sosiale medier. Sammen når vi dine mål!

Rakettdronningen marketing & kommunikasjons-byrå bistår ved alle typer utfordringer og oppdrag, store som små.

Som kunde får du hjelp til det meste innen markedsføring og merkevarebygging. Rakettdronningen kan bistå med hele eller deler av prosessen, fra utvikling av målrettet markeds-, PR- og kommunikasjonsstrategi til utførelse (eksepelvis produksjon av markedsmateriell og publisering på digitale kanaler og sosiale medier). For å gjøre en god jobb er det viktig å kjenne kundens tankesett. Derfor har Rakettdronningen fokus på tett dialog og personlig oppfølging av alle kunder. Byrået fungerer som inhouse markedsavdeling for flere faste kunder.

Da sikter vi på månen.
Bommer vi
Er det store sjanser
for å havne blant stjernene.

– Sitat, ukjent opphav

Rakettdronningen er et lite nystartet byrå med store ambisjoner.

Hovedfokuset ligger på markedsføring og kommunikasjon. I samarbeide med gode partnere tilbyr vi også booking og skreddersydde events og konsertopplevelser. Nå skal veien videre stakes ut og universet erobres. Intet mindre – for her siktes det mot månen!